پیام خود را ارسال نمایید

آدرس کارخانه

کارخانه: قم، شهرک صنعتی شکوهیه، فاز دو، میدان دیالمه

025-33808081

ارتباط با مشتریان (CRM)

021-26412711

دفتر مرکزی: میدان ونک، خیابان برادران شریفی، پلاک۲۷، واحد ۴

021-88192740-43

info@daroosf.com
021-88203438

آدرس دفتر

پیام خود را ارسال نمایید

کارخانه: قم، شهرک صنعتی شکوهیه، فاز دو، میدان دیالمه

025-33808081

ارتباط با مشتریان (CRM)

021-26412711

دفتر مرکزی: میدان ونک، خیابان برادران شریفی، پلاک۲۷، واحد ۴

021-88192740-43

واحد مارکتینگ: حقانی، خیابان دیدار شمالی، خیابان کیش، پلاک ۴۵،واحد ۸

021-88203803

info@daroosf.com
021-88203438

آدرس کارخانه

آدرس دفتر