های هلث | دارو سلامت فارمد | قرص جوشان | hihealth | hi health

های هلث | hi health | hihealth | قرص جوشان

هدف های‌هلث

دارو سلامت فارمد در گام اول تولید جدیدترین محصولات مکمل با شکل جوشان و در گام بعد تولید سایر اشکال مکمل نوین در دنیا را به عنوان هدف خود انتخاب نموده است. در این راستا از سال ۱۳۹۷ تا به امروز به عنوان بزرگترین تولید کننده محصولات جوشان در کشور شناخته می شود.

  • کیفیت عالی در کنار قیمت مناسب
  • به کار بردن بهترین فرمولاسیون
  • تجزیه و تحلیل بازار محصول

هدف های‌هلث

دارو سلامت فارمد در گام اول تولید جدیدترین محصولات مکمل با شکل جوشان و در گام بعد تولید سایر اشکال مکمل نوین در دنیا را به عنوان هدف خود انتخاب نموده است. در این راستا از سال ۱۳۹۷ تا به امروز به عنوان بزرگترین تولید کننده محصولات جوشان در کشور شناخته می شود.

  • کیفیت عالی در کنار قیمت مناسب
  • به کار بردن بهترین فرمولاسیون
  • تجزیه و تحلیل بازار محصول

های هلث

بزرگترین تولید کننده قرص جوشان در ایران

های هلث

بزرگترین تولید کتتده قرص جوشان در ایران

برندهای های‌هلث

برندهای های‌هلث

مجله سلامتی

آگاهی درباره نکات سلامتی، نقش مهمی در ارتقای سطح سلامت عمومی جامعه دارد و در این راستا با انتشار و بررسی تازه ترین یافته های پزشکی و سلامتی سوالاتی را درخصوص بهداشت، درمان و تندرستی پاسخ می دهد.
با ما همراه باشید .

شرکت های پخش های هلث

شرکت های پخش

های هلث